Fotos diàries de la Cala Margarida 2.

A Cala Margarida 2 les fotos realitzades de l'1 d'agos fins avui.

A Cala Margarida 1 les fotos realitzades des de l'1 abril 2016.

En arxiu tinc fotos diàries de la Cala Margarida des de novembre 2012.

Google Translator:Accessible amb:

 

Telèfon mòbil Tablet

Ordinador