Que podeu trobar a la Guia           "Littoral es Cultura" de l'Empordà.

Totes aquelles activitats vinculades amb la cultura de cadascuna de les poblacions de la zona Litoral empordanès, degut a l'amplitud del concepte Cultura, Litoral se centra en els següents components:

 

• Historia: Celebracions de fets històrics, costums i tadicions, personatges,...

• Art: Música, arts visuals, pintura, digital, fotografia, cinema, dansa, escultura,             teatre, literatura, poesia, tèxtils, artesanía,...

• Patrimoni: Monuments, arquitectura, oficis i el entorn, paisatge, espais històrics,...

Altres poblacions properes amb activitats d'interès:

Verges

La Processó de Verges


Altres poblacions properes amb activitats d'interès
En preparació:

Catalunya:           Costa Brava sur.

Catalunya:             Baix Ebre y El Montsià.

València, Castelló: Costa de l'Azahar.
Google Translator:Accessible amb:

 

Telèfon mòbil Tablet

Ordinador