Que podeu trobar a la Guia           "Littoral es Cultura" de l'Empordà.

Totes aquelles activitats vinculades amb la cultura de cadascuna de les poblacions de la zona Litoral empordanès, degut a l'amplitud del concepte Cultura, Litoral se centra en els següents components:

 

• Historia: Celebracions de fets històrics, costums i tadicions, personatges,...

• Art: Música, arts visuals, pintura, digital, fotografia, cinema, dansa, escultura,             teatre, literatura, poesia, tèxtils, artesanía,...

• Patrimoni: Monuments, arquitectura, oficis i el entorn, paisatge, espais històrics,...En preparació:

Costa Brava sur.

Baix Ebre y El Montsià.
Google Translator:Accesible con:

 

Teléfono móvil

Tablet

Ordenador